מכונת הכנסת סיכות/מכונת חיתוך חוט הפשטה/מכונת חיתוך עופרת