מכונת הכנסת סיכות/מכונת חיתוך חוט הפשטה/מכונת חיתוך עופרת

שֵׁרוּת

נקודות שירות מקומיות וחו"ל

6f96ffc8

רכישה

הכשרה של שבוע בחינם לפני המשלוח תוך כדי המשך הקנייה ב-Yichuan, למעט הוצאות נסיעה.

מגדיר

ישלח הנדסה למפעל הלקוח לצורך הקמה והכשרת מפעיל שוב.

שירות שלאחר מכירה

שיחת וידאו וטלפון בהתחלה.אנחנו גם נלך למפעל לקוחות לתחזוקה במידת הצורך.